Home - Auto - Recht - Zorg - Reizen - Uitvaart - Wonen - Brommer - Huisdieren - Schade - Polis

Woonverzekering

Verschillende verzekeringen gebruiken de term woonverzekering. Onder een woonverzekering wordt meestal een combinatie verzekering (ook wel pakketpolis) bedoeld met een opstalverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering. Als huiseigenaar heeft u deze verzekeringen nodig. Het idee achter een pakketpolis is dat de verzekeringnemer verschillende verzekeringen met elkaar combineert en hierdoor een premiekorting krijgt.

Wanneer u voor een woonverzekering kiest, bent u in vrijwel alle gevallen goedkoper uit als u de verzekeringen combineert. Als u uw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering los van elkaar afsluit, ontvangt u immers geen premiekorting. Het polispakket verschilt per verzekeraar. Niet iedere verzekeraar biedt een combinatie van de alle drie de verzekeringen in één pakket.

De mogelijke verzekeringsvormen in een woonverzekering

Een woonverzekering bestaat doorgaans uit een combinatie van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Vaak wordt deze combinatie extra aangevuld met een aansprakelijkheidsverzekering. Hieronder vindt u een aparte uitleg van de verzekeringen:

Opstalverzekering

Een opstalverzekering afsluiten is goed om uw woonhuis en de bijbehorende onroerende zaken te verzekeren tegen schade als gevolg van brand, storm, inbraak en meer.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering afsluiten is goed om uzelf te verzekeren tegen schade aan uw inboedel (bv Design Keukens) als gevolg van brand, waterschade, inbraak en stroomstoringen. De roerende zaken van uw huishouden worden als inboedel aanschouwd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is goed om particulieren te dekken die onbedoeld schade toebrengen aan hun medemens. Normaal gesproken valt hieronder ook de schade die door een gebrek aan uw woonhuis ontstaat, zoals een uiteenvallende trap. De aansprakelijkheidsverzekering wordt daarom vaak afgesloten bij een woonverzekering.

Wanneer is een woonverzekering afsluiten verstandig?

Als u uw inboedel, uw woonhuis en de risico’s daarvan wilt verzekeren, kan dat gemakkelijk door een polispakket af te sluiten. Een polispakket bestaat doorgaans uit een combinatie van de inboedel- en opstalverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering wordt niet in alle gevallen in combinatie met de andere polissen aangeboden.