Home - Auto - Recht - Zorg - Reizen - Uitvaart - Wonen - Brommer - Huisdieren - Schade - Polis

Uitvaartverzekering

Het mag dan geen leuk gespreksonderwerp zijn, het is wel belangrijk om alvast aan de toekomst te denken. De beter u uw uitvaart regelt, de minder u uw nabestaanden opscheept met extra verdriet in een al lastige periode. Van de Nederlanders vindt bijna 90 procent de uitvaartverzekering een morele plicht tegenover de nabestaanden.

Van de Nederlanders heeft 70% een uitvaartverzekering. Hiervan geeft bijna de helft de voorkeur aan een geld-uitvaartverzekering boven een natura-uitvaartverzekering. Een meespelend factor is dat steeds meer Nederlanders willen bepalen hoe de uitvaart verzorgd moet worden. Ruim een kwart laat dit schriftelijk vastleggen, waarvan 10 procent bij de notaris.

Vrij verrassend is het feit dat 42% van de mensen kiest voor een crematie. Als tweede kiest men (met 35%) voor een begrafenis. Zeventien procent van de Nederlanders geeft aan nog niet te weten wat zij willen.

Verschillende soorten uitvaartverzekeringen

U kunt een uitvaartpolis afsluiten die een vaste som uitkeert bij overlijden, of u sluit een uitvaartverzekering af waarbij in 'natura' wordt uitbetaald. Een uitvaartverzekering vergelijken is daarom ook aan te raden. Hieronder vindt u een beschrijving van twee mogelijkheden.

Natura uitvaartverzekering

Met een natura uitvaartverzekering bindt u zich voor de uitvoering van de uitvaart aan de uitvaartonderneming van uw verzekeraar. De natura uitvaartverzekering biedt echter slechts een beperkte dekking en is veelal ontoereikend voor alle uitvaartkosten. Daarom kiest de verzekeringnemer vaak voor een natura verzekering in combinatie met een geld verzekering.

Geld uitvaartverzekering

Wanneer u komt te overlijden zal de geld uitvaartverzekering het verzekerde bedrag in een keer uitkeren. Bij de besteding van het bedrag hebben u en uw nabestaanden maximale keuzevrijheid. Uw verzekeraar bepaalt dus niet wie de uitvaart zal verzorgen, u doet dit zelf.

Wanneer is een uitvaartverzekering afsluiten verstandig?

Het wordt als verstandig gezien om de toekomst zo snel mogelijk veilig te stellen door middel van een uitvaartverzekering. Een ongeluk zit immers in een kleine hoek en als u uw uitvaart nog niet zelf verzorgd heeft, worden uw nabestaanden opgezadeld met enorme kosten in een periode waarin zij dit niet kunnen gebruiken. Het regelen van een uitvaartverzekering kan dan ook niet vroeg genoeg gebeuren.